We vinden het belangrijk dat onze leden in een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen bij Scouting Thomas More.

Sociale veiligheid bij Scouting Thomas More betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc. Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

gedragscode

De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen onze vereniging vervult, te worden onderschreven. Wij maken gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland die je hier kunt downloaden (Link). Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode.

Verklaring Omtrent het Gedrag

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Thomas-More getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Het Huishoudelijk regelement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, leden te weren en/of uit te schrijven.

aanstellingsbeleid en deskundigheid

Onze stafleden worden zorgvuldig geselecteerd. Voordat een vrijwilliger staflid kan worden bij één van de speltakken is er een proefperiode van enkele maanden waarin de taken, verantwoordelijkheden en wederzijdse verwachtingen worden besproken, en waarin we een beeld vormen van de geschiktheid van een potentieel staflid. Daarbij kijken we ook naar de evenwichtige samenstelling van het stafteam.

Als een kandidaat geschikt bevonden wordt, dan volgt hij of zij een stafintroductietraining waarin een aantal formele zaken, waaronder het beleid rondom sociale veiligheid, aan de orde komen. Ook moet de kandidaat een geldige VOG overleggen. Daarna neemt de groepsraad een besluit over de benoeming als staflid.

Na de benoeming gaat het opleidingsprogramma verder via de Scout Academy. Dit is een modulair trainingssysteem van Scouting Nederland waarbinnen stafleden specifieke vaardigheden leren op het gebied van spel en activiteiten, sociale en fysieke veiligheid, organisatie en samenwerking. Elke gevolgde module wordt getoetst door ervaren praktijkbegeleiders.

vertrouwenspersonen

Als er iets niet goed gaat of als je je om wat voor reden dan ook niet prettig voelt bij Scouting Thomas More, bespreek dat dan eerst met de leiding van je speltak. Als het nodig is kun je problemen ook bespreken met onze bestuursleden.

Het is ook mogelijk om contact te zoeken met één van onze vertrouwenspersonen, Corné van der Hoeven of Sonja Verdaasdonk, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De vertrouwenspersonen functioneren onafhankelijk van het bestuur en de staf, en zij kunnen je helpen om een probleem op de juiste manier aan te pakken.