Welkom bij Scouting Thomas More!

Om na de kennismaking echt lid te worden van Scouting Thomas More:

Stap 1: download hier het inschrijfformulier en de machtiging voor de automatische incasso

Stap 2: vul beide formulieren helemaal in en onderteken ze 

Stap 3: lever beide formulieren in bij de leiding van de speltak.

De contributie wordt aan het begin van ieder kwartaal via automatische incasso afgeschreven. De huidige contributie en andere nuttige informatie vind je in de informatiebrief van Scouting Thomas More. 

Als het niet lukt om de contributie en kosten voor de scouts kleding te betalen dan kan het Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda helpen. Kijk voor meer informatie op www.jeugdfondssportencultuur.nl/breda.